HVORDAN
PRODUCERES
EN VIDEOFILM

En typisk videofilmsproduktion kan deles op i 3 delfaser:

Pre-Produktion (forberedelserne),
Produktion (selve optagelserne) samt
Post-Produktion (redigeringen og færdiggørelsen).

VIDEOFILM

Pre-Produktion


Pre-Produktionen er der, hvor vi sammen får fastlagt hvorfor og hvordan. Alle idéerne er på bordet og den valgte handling nedfældes og beskrives mere eller mindre i detaljer, i en drejebog.

Produktionsplanerne lægges fast, så alle er klar over hvor og hvornår selve

optagelserne skal foregå og hvem der skal være til stede.

Det er også herat der arbejdes aktivt med de udfordringer, der kan opstå i og under produktionen, f.eks. dårligt eller “forkert” vejr, manglende tilladelser, sygdom etc. Så det er også her, at en eventuel plan B diskuteres.

I denne del af processen forbereder og pre-booker vi også de eventuelle statister, lokaliteter, kulisser, specialudrustning og den kendte speakerstemme.

Samtidig sørger vi for at planlægge indhentningen de eventuelle

nødvendige tilladelser fra myndighederne til f.eks. droneflyvninger og afspærringer.

VIDEOFILM

Produktion


”Ro på sættet, klar til optagelse”.

Når startdagen for optagelserne er nået, skal alt “i kassen”, helst uden for store forsinkelser. Det er her at planlægningen står sin prøve.

Så på selve dagen for optagelserne, starter vi som regel lang tid før alle andre står op. Nogle dage er vi kun en enkelt på opgaven, andre dage kan vi være rigtig mange på ”settet”.

For at få de helt rigtige billeder med hjem, er det en forudsætning at såvel forarbejdet, samt den helt rigtige lys- og lydopsætning er 100% på plads. Men der spiller mange andre faktorer ind i billedet.

Måske opdager vi at en scene kan blive bedre, ved at benytte andre vinkler eller teknikker end planlagt.

Og det er vigtigt at der er plads til at afprøve og optage alternativer.

Såvel i studiet som ude hos jer, kan vi anvende “Green-Screen” teknikken, som I måske kender fra biograffilm etc. Her optager man foran en grøn skærm, og man kan efterfølgende udskifte den grønne baggrund, med en hvilken som helst anden baggrund.

VIDEOFILM

Post-Produktion


Hele Post-Produktionen foregår in-house hos os, hvor vi sidder bag meget kraftige computere og indfrier jeres forventninger til det ønskede slutprodukt.

Når alle optagelser er “i kassen”, skal alt materialet gennemses og de bedste versioner af de enkelte scener, eller delscener, udvælges til redigering og sammenklipning.

Med mange timers råmateriale, er dette en ganske omfattende proces. Når man sidder og ser den færdige videofilm, skal man således huske på, at der kan være optaget flere times video for hvert færdig redigeret minut.

Nu bliver optagelserne klippet sammen i den rigtige rækkefølge. Billedsiden optimeres med korrektion af lys og farvetoning, og på lydsiden bliver originallydenoptimeret og eventuel speak, musik og undertekster lægges efterfølgende på.

Intro og Outro med logoer og evt. grafik sættes ind, og nu fremsendes videofilmen til jeres gennemsyn og efterfælgende godkendelse.

Vi nærmer os nu den færdige film.Den skal nu tilpasses til de medier den skal benyttes på, så det færdige resultat kan vises i optimal kvalitet uanset om det er i biografen, på TV, på storskærm, på jeres hjemmeside, YouTube, Vimeo, Twitter, LinkedIn, Facebook, og hvor ellers I ønsker, at fremvise jeres videofilm.   

Nu kan videofilmen distribueres, og vi hjælper også gerne med dette.