INSTRUKTIONSFILM

”Don’t tell it – show it”
– med instruktions- og undervisnings film.

”How To Do It” film


Når I præsenterer nye produkter eller løsninger, er “How-To” instruktions- eller e-learning videoer særdeles effektive.

Med en kreativ ”How To” instruktionsfilm, kan du meget hurtigere end i en manual forklare, hvordan tingene virker. Og hvem læser for øvrigt manualerne?

Jeres kunder forstår produktet meget bedre, og der kommer færre opkald til jeres support- og serviceafdeling. Og internt i virksomheden, giver den hurtigere og bedre indlæring færre fejl og det reducerer omkostninger og spildtid.

Instruktionsfilm kan således både reducere et eventuelt arbejdspres i en
serviceafdeling, men kan også give konkret vejledning til, hvordan man bruger eller samler produktet.

Og ikke mindst, lyst til at eje det!

Se en typisk pris, samt hvad der er inkluderet