INSPEKTIONSFILM

Teknisk inspektion fra luften

Drone inspektion


Med vores droner kan vi tilbyde luftinspektion af tekniske anlæg, facader, tage og skorstene, så I hurtigt kan vurdere behovet for reparationer og vedligehold, samt checke for skader f.eks. efter en storm.

Med vores computerstyrede droner, er det muligt at se bygninger, anlæg og landskaber fra helt nye vinkler og få hurtigt og præcist overblik over selv svært tilgængelige steder.
Droner er således effektive til inspektioner af blandt andet tage, tagrender, inddækninger, murværk, ovenlys, vinduer, røglemme, ventilationsanlæg, aftræk og skorstene.

Desuden leverer dronerne gode resultater på de stadigt højere vindmøller, hvor nedetiden reduceres kraftigt i forhold til at benytte kran eller ropeaccess.
Især er vingeforkanter og lynafledere interessante at inspicere.
Her indhenter dronen højtopløselige billeder af mulige skader, der gør det muligt at planlægge en reparation i detaljer, fordi man med data fra dronen, undgår uønskede overraskelser under reparationsarbejdet.

Droner er også effektive til at dokumentation og kvalitetssikring under opførelse af nye bygninger, anlæg og områder. Kommuner kan f.eks. få et unikt overblik, i forbindelse med etablering af nye bolig- eller erhvervsområder, miljøovervågninger eller turisme.

Med droneflyvning på komplicerede og store byggepladser eller anlæg, kan man spare mange timer i planlægning og logistik, ved at få et view fra luften. Husk at vi laver onlineflyvning, så optagelserne samtidig kan ses direkte på en skærm under selve flyvningen. Du kan således bestille dronen til at lave nøjagtig den flyvning, du ønsker.

I forbindelse med forsikringsskader på f.eks. ejendomme og bygninger, er droner også det oplagte og hurtige valg, hvorved udgifter til opsætnings af stilladser, lifte samt sikkerhedsudstyr kan spares og skadebegrænsende foranstaltninger hurtigt kan iværksættes.

Vi er selvfølgelig godkendte, certificerede og forsikrede droneoperatører.

Se en typisk pris, samt hvad der er inkluderet