Produktionen
Klaptræ

Hvordan foregår en typisk videoproduktion?

 

De 3 faser

 

En typisk videoproduktion kan deles op i 3 delfaser:  Pre-Produktion (forberedelserne), Produktion (selve optagelserne) samt Post-Produktion (redigeringen og færdiggørelsen).

Pre-Produktion

 

Pre-Produktionen er der, hvor vi sammen får fastlagt hvorfor og hvordan. Alle idéerne er på bordet og den valgte handling nedfældes og beskrives mere eller mindre i detaljer, i en drejebog.

 

Produktionsplanerne lægges fast, så alle er klar over hvor, hvornår selve

optagelserne skal foregå, og hvem der skal være til stede hvornår.

 

Det er også nu at der arbejdes aktivt med de udfordringer, der kan opstå i og under produktionen, f.eks. dårligt eller "forkert" vejr. Det er også der, at en eventuel plan B diskuteres.

 

I denne del af processen forbereder og pre-booker vi også de eventuelle statister, lokaliteter, kulisser, specialudrustning og den kendte speakerstemme.

Kreativitet klaptræ

Samtidig sørger vi for at planlægge indhentningen de eventuelle nødvendige tilladelser fra myndighederne til f.eks. droneflyvninger og afspærringer.

Videooptagelse kontor

Produktion

 

”Ro på sættet, klar til optagelse”.

 

Når startdagen for optagelserne er nået, skal alt "i kassen", helst uden for store forsinkelser. Det er her at planlægningen står sin prøve.

 

Så på selve dagen for optagelserne, starter vi som regel lang tid før alle andre står op. Nogle dage er vi kun en enkelt på opgaven, andre dage kan vi være rigtig mange på ”settet”.

 

For at få de helt rigtige billeder med hjem, er det en forudsætning at såvel forarbejdet, samt den helt rigtige lys- og lydopsætning er 100% på plads. Men der spiller mange andre faktorer ind i billedet.

Måske opdager vi at en scene kan blive bedre, ved at benytte andre vinkler eller teknikker end planlagt.

Og det er vigtigt at der er plads til at afprøve og optage alternativer.


Såvel i studiet som ude hos jer, kan vi anvende "Green-Screen" teknikken, som I måske kender fra biograffilm etc. Her optager man foran en grøn skærm, og man kan efterfølgende udskifte den grønne baggrund, med en hvilken som helst anden baggrund.

Post-Produktion

 

Når alle optagelser er "i kassen", skal alt materialet gennemses og de bedste versioner af de enkelte scener, eller delscener, udvælges til redigering og sammenklipning.

Med måske mange timers råmateriale, er dette en omfattende proces. Når man sidder og ser den færdige videofilm, skal man således huske på at der, afhængig af opgaven, kan være optaget flere times video per færdig redigeret minut.

 

Nu bliver optagelserne klippet sammen i den rigtige rækkefølge. Billedsiden optimeres med korrektion af lys og toning, og på lydsiden bliver original lyd samt eventuel speak, musik og undertekster nu lagt på. Intro og Outro med logoer og evt. grafik sættes ind, og vi nærmer os nu den færdige film.

Redigeringssuite

Den skal nu tilpasses til de medier den skal benyttes på, så det færdige resultatet kan vises i optimal kvalitet uanset om det er i biografen, på TV, på storskærm, på jeres hjemmeside, YouTube, Vimeo, Twitter, LinkedIn, Facebook, og hvor ellers I ønsker, at fremvise jeres videofilm.   


Hele Post-Produktionen foregår in-house, hvor vi sidder bag meget kraftige computere og indfrier jeres forventninger til det  ønskede slutprodukt. Nu kan videofilmen distribueres, og vi hjælper også gerne med dette.

KONTAKT

marketXpand Videofilm, Flintebjerg 4, Osted, 4320 Lejre, Tlf: 5219 0986, www.marketxpand.dk, info@marketxpand.dk, CVR 19352344