Inspektionsfilm
Drone under bro

Inspicer der, hvor I ikke lige kan komme til

Videoinspektion og teknisk dokumentation

 

Med vores droner kan vi tilbyde luftinspektion af tekniske anlæg, facader, tage og skorstene, så I hurtigt kan vurdere behovet for reparationer og vedligehold, samt checke for skader f.eks. efter storme.

 

Med drone fotos og video, kan du, uden stillads eller lift, få knivskarpe billeder eller video af det, som du gerne vil have gennemgået og vurderet.

 

Med vores flyvetilladelser fra Trafikstyrelsen, har vi mulighed for at udføre inspektioner af objekter væsentligt højere end 100 meter.

 

Det kan f.eks. være inspektioner af 200 meter høje skorstene og master på kraftværker, raffinaderier og vindmøller. Et andet oplagt inspektionsområde for dronerne er broer, hvad enten broen står på landjorden eller forbinder øer og landsdele.

Drone over skorsten

Desuden leverer dronerne gode resultater på de stadigt højere vindmøller, hvor nedetiden reduceres kraftigt i forhold til at benytte kran eller rope access. Især er vingeforkanter og lynafledere interessante at inspicere. Her indhenter dronen højtopløselige billeder af mulige skader, der gør det muligt at planlægge en reparation i detaljer, fordi man med data fra dronen undgår uønskede overraskelser under reparationsarbejdet.

 

 

Vi er selvfølgelig godkendte, certificerede og forsikrede droneoperatører.

 

 

Kontakt os for nærmere oplysninger om de mange muligheder, samt priser.

KONTAKT

marketXpand Videofilm, Flintebjerg 4, Osted, 4320 Lejre, Tlf: 5219 0986, www.marketxpand.dk, info@marketxpand.dk, CVR 19352344