Certificering
Flyvekort
Droneforbud
Dropne regulering

Dronefilm - regler og godkendelser -

Droner og loven


Der er i dag meget restriktive regler for at flyve med droner, uanset hvor man vil flyve.

 

Disse skal dels sikre en meget høj sikkerhed ved flyvningerne, men også sikre privatlivets fred og at flyvningerne i f.eks. byer, kun sker i professionelt øjemed.

 

Har man ikke pilotuddannelsen med den tilhørende certificering, må man f.eks. slet ikke flyve over bymæssig bebyggelse, heller ikke hvis det kun foregår i fritiden.

 

Vil man flyve erhvervsmæssigt og f.eks. indenfor bymæssig bebyggelse, skal man således være uddannet og certificeret til dette. Vores droneoperatører er selvfølgelig uddannede dronepiloter og har de nødvendige godkendelser og certificeringer som droneoperatører fra Trafik- og Byggestyrelsen. Der stilles desuden krav om en godkendt ansvarsforsikring o.s.v.

Drone over parcelhuse

Således er der, inden enhver professionel droneflyvning påbegyndes, en process, hvor bl.a. politiet forud skal orienteres om den planlagte flyvning, de sidste nye opdateringer til flyvekortene skal gennemgås og eventuelle dispensationer og tilladelser skal indhentes fra myndigheder og enkeltpersoner.

 

Alt dette holder vi selvfølgelig styr på.

Vores certificering, godkendelse og forsikring


Vi har licens fra Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen, til lovlige og kommercielle droneflyvning med droner op til 7 kg, og vi flyver selvfølgelig også altid med den lovpligtige ansvarsforsikring.


Vores certificering betyder bl.a., at vi må operere dronerne inden for bymæssig bebyggelse og naturligvis også udenfor.

Vi sørger for alle nødvendige tilladelser i forbindelse med vores droneflyvninger, og vores droneoperatør er naturligvis også certificeret og godkendt af Trafik- og Byggestyrelsen.


Med en drone, kan vi lette fra og lande direkte på din grund eller location og vi kan komme meget tættere på objekter, end det tidligere var muligt med luftoptagelser fra helikopter eller fly. 


Kvalitet og sikkerhed er altid i højsædet, så til at styre dronen benytter vi os altid af en erfaren og lovpligtigt uddannet og certificeret pilot. På den måde sikrer vi det optimale resultat hver gang, så I opnår de ønskede optagelser fra luften, uanset om det er til brug for en profilerings- eller reklamefilm, til en inspektion, præsentation eller overvågning.


Vi kan derfor hjælpe jer med helt unikke dronefilm og luftfotos fra events og begivenheder, industrielle ejendomme, byggeprojekter fra start til slut, landskaber, inspektioner med mere.

 

Du kan klikke på logoet fra Trafik og Byggestyrelsen for at læse mere om de opdaterede regler for flyvning med droner i Danmark.

 Logo Trafikstyrelsen

KONTAKT

marketXpand Videofilm, Flintebjerg 4, Osted, 4320 Lejre, Tlf: 5219 0986, www.marketxpand.dk, info@marketxpand.dk, CVR 19352344